Loading color scheme

Komunikaty

Komunikaty w sprawie jakości wody

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 9 marca 2023r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i  Staniszcze Wielkie. Treść komunikatu 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2022r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i  Staniszcze Wielkie. Treść komunikatu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 grudnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i  Staniszcze Wielkie. Treść komunikatu

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.03.2023 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.12.2022 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 30.06.2022 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.03.2022 r pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.12.2021 r. pobierz