Loading color scheme

Komunikaty

Komunikaty w sprawie jakości wody

 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 listopada 2022r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i  Staniszcze Wielkie. Treść komunikatu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 23 grudnia 2021r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu publicznego Kolonowskie zaopatrującego Kolonowskie, Staniszcze Małe i  Staniszcze Wielkie. Treść komunikatu

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.12.2022 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 30.06.2022 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.03.2022 r pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.12.2021 r. pobierz